Duszpasterze

 

 

  Proboszcz:
Ks. mgr Stanisław KRZEMIEŃ
Kan. grem. Kap. Koleg., Kap. hon. Ojca św., wicedziekan – ust. 2002
  Wikariusz:
Ks. mgr lic. Grzegorz KOPIJ
ust. 2019
  Wikariusz:
Ks. mgr Radosław WOLNICZEK
ust. 2023